P6220080.jpg

6 / 22前往 「玩家特選」的斯利夫里格峭壁。

P6220003.jpg

路上風景

P6220005.jpg

路上風景一  / 好可愛的絨毛哇哇休息站... 

司機特地讓我們下車拍照

P6220008.jpg

路上風景

P6220010.jpg

文章標籤

Allison 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()