P9061016.JPG  

 

"到里斯本與波多旅遊必做的十件事?" ,

本來想下這樣的標題,

但是...

只有十件事嗎恐怕不止吧

 

                                                                          出發前先練練腳力喔!

不管在里斯本或波多(波爾圖),

看得出來的,或看不出來的有坡度的街道

Allison 發表在 痞客邦 留言(16) 人氣()